KRD027 Declerck Daels architecten Tim Van de Velde

Accuraat, en zonder franjes.

Akurad is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich richt op ondernemingen en overheden, waarbij een volledige juridische dienstverlening wordt aangeboden.

Akurad heeft een bijzondere expertise in bouw- en aannemingsrecht opgebouwd.

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor familiale, burgerlijke en verkeersrechtelijke geschillen.

Akurad adviseert, informeert en anticipeert niet alleen, maar verdedigt ook de belangen van haar cliënteel bij gerechtelijke procedures.

Accuraat, en zonder franjes.

Ons kantoor telt 11 advocaten, elk gespecialiseerd in hun eigen vakgebied.

 

Vakgebieden

Onze vakgebieden
AF Fotografie AFF 0012

Een team van experts

Het team van experts telt 9 advocaten, elk gespecialiseerd in hun vakgebied.

Bij Akurad bent u verzekerd van een kordate en doelgerichte aanpak, van doortastend juridisch advies en een gedegen juridische bijstand.

AF Fotografie AFF 0037

Werken bij Akurad?

Akurad Advocaten is steeds op zoek naar gedreven medewerkers.

Ook voor stagiairs in het kader van hun baliestage of in het kader van hun universiteitsopleiding zijn er mogelijkheden.

Ontdek hier onze openstaande vacatures.

Blog

AF Fotografie AFF 0051

Aandachtspunten bij het implementeren van een beding van aanwas.

15/10/2022
Wat als u een beding van aanwas implementeert bij de aankoop van uw woning samen met uw partner en u beslist om uit elkaar te gaan?
Lees verder
KRD036 Declerck Daels architecten Tim Van de Velde LR resize

De rechtstreekse vordering: u staat niet machteloos als onderaannemer.

19/09/2022
Het komt wel eens voor dat hoofdaannemers in gebreke blijven om de facturen van hun onderaannemers tijdig te betalen.
Lees verder
AF Fotografie AFF 0573

Dagvaarding voor een vluchtmisdrijf: geen ontsnappen meer aan?

06/06/2022
Een vluchtmisdrijf is niet altijd wat het lijkt. Een veroordeling is namelijk pas aan de orde als aan de voorwaarden is voldaan, niet in het minst uw intentie om te vluchten.
Lees verder
AF Fotografie AFF 0486

De ontbinding van de aannemingsovereenkomst buiten de rechtbank om.

05/04/2022
Het principe is en blijft alvast dat u zich normaal gezien tot de rechtbank moet wenden om de aannemingsovereenkomst te laten ontbinden.
Lees verder
AF Fotografie AFF 0018

De verplichting van vennootschappen om de identiteit van bestuurders van bedrijfswagens mee te delen bij verkeersovertredingen.

16/02/2022
Wanneer een bestuurder een verkeersovertreding begaat met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap, zal de vennootschap een proces-verbaal ontvangen met de vraag om de identiteit van de bestuurder die de feiten pleegde kenbaar te maken.
Lees verder
AF Fotografie AFF 0243

Rechtsbijstandsverzekering: een geïnformeerd verzekerde is er twee waard.

11/10/2022
Juridische perikelen doen zich vaker voor dan gedacht. Denk maar aan een ontslag, een echtscheiding, problemen bij verbouwingen, een sneldheidsovertreding,… Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van juridische hulp.
Lees verder
 • Voor welk type dossiers kan ik bij Akurad Advocaten terecht?

  Akurad Advocaten biedt twee soorten dienstverleningen.Ten eerste adviseert ons gespecialiseerd team van advocaten in diverse dossiers, zowel voor als achter de schermen, dit steeds gebaseerd op een duidelijke juridische analyse.Ten tweede verdedigen wij uw belangen bij een gerechtelijke procedure in diverse domeinen, zoals het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht,…  
 • Hoe lang duurt een procedure voor de rechtbank?

  Een eenduidig antwoord hierop kan helaas niet worden gegeven. Elk dossier kent haar specifieke en onvoorspelbare verloop. De duur van een procedure houdt wel vaak verband met de aard van de discussie, de complexiteit van de zaak, de gevatte rechtbank en de houding van de tegenpartij. 
 • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

  De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
 • Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij gelijk geeft?

  Hoe de rechtbank zal oordelen kan nooit met absolute zekerheid op voorhand worden voorspeld. Akurad adviseert en helpt u om een zo sterk mogelijk dossier op te bouwen. Dit zorgt er voor dat uw slaagkansen bij een eventuele procedure gemaximaliseerd worden.
AF Fotografie AFF 0053

Wenst u ons beter te leren kennen?

Ontdek Akurad